QUY TRÌNH DƯỠNG TRẮNG DA BODY GIÁ BÌNH DÂN | Review Các Sản Phẩm DƯỠNG TRẮNG ĐÌNH ĐÁM | Kemtrinamda.vn👉 👉 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝗠𝗨𝗔 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗛𝗔̃𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠

𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 1: 𝑻𝒂̂̉𝒚 𝒅𝒂 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕
🌟 𝐆𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐲 𝐓𝐚̆́𝐦 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐓𝐞̂́ 𝐁𝐚̀𝐨 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭
▹▹
▹▹
▹▹

🌟 𝐀 𝐁𝐨𝐧𝐧𝐞’ – (𝐭𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠) 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐒𝐩𝐚 𝐀 𝐁𝐨𝐧𝐧𝐞’ (𝟑𝟓𝟎𝐆) 𝐜𝐨́ 𝐯𝐨̀𝐢
▹▹
▹▹
▹▹

🌟 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐨𝐧 – 𝐂𝐚𝐟𝐞́ Đ𝐚̆́𝐤 𝐋𝐚̆𝐤 𝐭𝐚̂̉𝐲 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟎𝐦𝐥
▹▹
▹▹
▹▹

🌟 𝐇𝐀𝐓𝐎𝐌𝐔𝐆𝐈 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐇𝐚𝐭𝐨𝐦𝐮𝐠𝐢 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠 𝟖𝟎𝟎𝐦𝐥
▹▹
▹▹
▹▹

𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 2: 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
🌟 𝐕𝐚𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐕𝐚𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐕 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟕𝟐𝟓𝐦𝐥
▹▹
▹▹
▹▹

🌟 𝐇𝐀𝐓𝐎𝐌𝐔𝐆𝐈 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐭𝐨𝐦𝐮𝐠𝐢 𝐔𝐕 𝐌𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐆𝐞𝐥 𝐒𝐏𝐅𝟑𝟏 𝐏𝐀 +++
▹▹
▹▹
▹▹

🌟 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐊𝐞𝐲 – 𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐂𝐨̛ 𝐓𝐡𝐞̂̉ – 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐊𝐞𝐲 𝐒𝐧𝐨𝐰 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐌𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝟐𝟎𝟎𝐠
▹▹
▹▹
▹▹

🌟 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐤𝐞𝐲 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐤𝐞𝐲 𝐒𝐧𝐨𝐰 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐌𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟏𝟐𝟎𝐠
▹▹
▹▹
▹▹

𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 3: 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒂̂̉𝒎 𝒃𝒂𝒏 đ𝒆̂𝒎
Hoàn toàn có thể dùng 1 trong các bạn trên đều được.
🌟 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐕𝐞 – 𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐕𝐞 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 (𝟓𝟔𝐠 – 𝟑𝟒𝟎𝐠)
▹▹
▹▹

🌟 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐕𝐞 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐕𝐞 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟑𝟕𝐦𝐥-𝟑𝟓𝟓𝐦-𝟒𝟕𝟑𝐦𝐥
▹▹
▹▹
▹▹

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🌟🌟Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐲̃ 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧
▹▹
▹▹
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝 Tham gia group chia sẻ bí quyết dưỡng da làm đẹp cùng chúng mình nha!
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝 𝐂𝐚́𝐜 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐞𝐨𝐰
🌟”Bóc phốt” 𝐓𝐎𝐏 𝟕 KEM DƯỠNG SÁNG DA TRỊ MỤN BÁN CHẠY NHẤT 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄 – Dành Cho MỌI LOẠI DA Mùa Hè
▹▹

🌟Bóc phốt” 𝐓𝐎𝐏 𝟓 KEM CHỐNG NẮNG BÌNH DÂN BÁN CHẠY NHẤT 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄
▹▹

🌟SỰ THẬT VỀ BHA OBAGI & PAULA’S CHOICE – TRỊ MỤN ẨN MỤN ĐẦU ĐEN CỰC MẠNH?!
▹▹

🌟 “Bóc phốt” 𝐓𝐎𝐏 𝟓 KEM DƯỠNG TRẮNG BODY BÁN CHẠY NHẤT SHOPEE
▹▹

🌟 Các Bước Trị MỤN ẨN, MỤN ĐẦU ĐEN, LỖ CHÂN LÔNG TO – Tại Nhà ĐƠN GIẢN & HIỆU QUẢ
▹▹

🌟Sự Thật Về THE ORDINARY NIACINAMIDE 10% ZINC 1% TRỊ MỤN?! – Công Dụng THẬT của NIACINAMIDE
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💋 MEOW DÙNG SON GÌ TRONG VIDEO NÀY

🌟Son

▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
👜 MEOW THƯỜNG MUA MỸ PHẨM Ở ĐÂU
🌟 Tại Việt Nam
▹▹
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🎥 MEOW QUAY BẰNG MÁY GÌ
╰ Fujifim XT4
▹▹
▹▹

╰ Fujinon XF 23mm F2
▹▹
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
📱MEOW DÙNG ĐIỆN THOẠI GÌ
Iphone 11 Pro Max 256GB
▹▹
▹▹

⌚MEOW DÙNG ĐỒNG HỒ GÌ
Apple Watch Series 5
▹▹
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
MEOW DÙNG NHỮNG CÔNG CỤ GÌ ĐỂ QUẢN LÝ & NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
🌟 Học kiến thức mới mỗi ngày
Link đăng ký nhận 2 tháng miễn phí dùng thử
▹▹

🌟Ghi chú tất tần tật mọi thứ trên đời
Link đăng ký tại đây để nhận $10
▹▹

🌟Quản lý công việc cá nhân và nhóm:
Link đăng ký free:
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
📩 CONTACT ME
▹▹▹ Email: petite.meow.257@gmail.com
▹▹▹ Facebook: trinhmeow.vlogger
▹▹▹ Instagram: trinhmeow.vlogger
▹▹▹ Tiktok: trinhmeow.vlogger/ trinhmeow.unboxBài viết được tổng hợp bởi Kemtrinamda.vn | Xem thêm các video review mỹ phẩm, chăm sóc da….khác tại đây: https://kemtrinamda.vn/review/

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trinh Meow

👉 👉 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝗠𝗨𝗔 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗛𝗔̃𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠

𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 1: 𝑻𝒂̂̉𝒚 𝒅𝒂 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕
🌟 𝐆𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐲 𝐓𝐚̆́𝐦 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐓𝐞̂́ 𝐁𝐚̀𝐨 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭
▹▹ http://meowbeautyshop.store/GangTayTam
▹▹ https://bit.ly/3qC6R4s
▹▹ http://bit.ly/mbs_GangTayTam

🌟 𝐀 𝐁𝐨𝐧𝐧𝐞' – (𝐭𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠) 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐒𝐩𝐚 𝐀 𝐁𝐨𝐧𝐧𝐞' (𝟑𝟓𝟎𝐆) 𝐜𝐨́ 𝐯𝐨̀𝐢
▹▹ http://meowbeautyshop.store/Abonne_Muoitam
▹▹ https://bit.ly/3zzPhCq
▹▹ https://bit.ly/mbs_Abonne_Muoitam

🌟 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐨𝐧 – 𝐂𝐚𝐟𝐞́ Đ𝐚̆́𝐤 𝐋𝐚̆𝐤 𝐭𝐚̂̉𝐲 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟎𝐦𝐥
▹▹ http://meowbeautyshop.store/s_Cocoon_cafe
▹▹ https://bit.ly/3cSZrnS
▹▹ http://bit.ly/mbs_Cocoon_cafe

🌟 𝐇𝐀𝐓𝐎𝐌𝐔𝐆𝐈 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐇𝐚𝐭𝐨𝐦𝐮𝐠𝐢 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠 𝟖𝟎𝟎𝐦𝐥
▹▹ http://meowbeautyshop.store/Hatomugi_Moisturizing_Washing
▹▹ https://bit.ly/3zBKWP6
▹▹ http://bit.ly/mbs_Hatomugi_Moisturizing_Washing

𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 2: 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
🌟 𝐕𝐚𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐕𝐚𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐕 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟕𝟐𝟓𝐦𝐥
▹▹ http://meowbeautyshop.store/Vaseline_WhiteBody_725ml
▹▹ https://bit.ly/2UW8Jtr
▹▹ https://bit.ly/mbs_Vaseline_WhiteBody_725ml

🌟 𝐇𝐀𝐓𝐎𝐌𝐔𝐆𝐈 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐭𝐨𝐦𝐮𝐠𝐢 𝐔𝐕 𝐌𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐆𝐞𝐥 𝐒𝐏𝐅𝟑𝟏 𝐏𝐀 +++
▹▹ http://meowbeautyshop.store/Hatomugi_UVMilky_Gel
▹▹ https://meowbeautyshop.store/3zDIXd5
▹▹ http://bit.ly/mbs_Hatomugi_UVMilky_Gel

🌟 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐊𝐞𝐲 – 𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐂𝐨̛ 𝐓𝐡𝐞̂̉ – 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐊𝐞𝐲 𝐒𝐧𝐨𝐰 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐌𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝟐𝟎𝟎𝐠
▹▹ http://meowbeautyshop.store/SecretKey_SnowWhite_Pact
▹▹ https://bit.ly/3gJzkB4
▹▹ https://bit.ly/mbs_SecretKey_SnowWhite_Pact

🌟 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐤𝐞𝐲 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐤𝐞𝐲 𝐒𝐧𝐨𝐰 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐌𝐢𝐥𝐤𝐲 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟏𝟐𝟎𝐠
▹▹ https://bit.ly/2Ubu7dN
▹▹ https://shp.ee/jmp3ije
▹▹ http://bit.ly/mbs_SecretKey_Snow_White_Lotion

𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 3: 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒂̂̉𝒎 𝒃𝒂𝒏 đ𝒆̂𝒎
Hoàn toàn có thể dùng 1 trong các bạn trên đều được.
🌟 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐕𝐞 – 𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐕𝐞 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 (𝟓𝟔𝐠 – 𝟑𝟒𝟎𝐠)
▹▹ https://shp.ee/vfdwd8t
▹▹ https://bit.ly/mbs_CeraVe_Moisturizing_Cream

🌟 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐕𝐞 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐕𝐞 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟑𝟕𝐦𝐥-𝟑𝟓𝟓𝐦-𝟒𝟕𝟑𝐦𝐥
▹▹ https://bit.ly/3AdoIDl
▹▹ https://shp.ee/q8hf88j
▹▹ https://bit.ly/mbs_CeraVe_Daily_Moist_Lotion

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🌟🌟Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐲̃ 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧
▹▹ http://meowbeautyshop.store/shopee
▹▹ https://bit.ly/2SVRCXi
▹▹ https://meowbeautyshop.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝 Tham gia group chia sẻ bí quyết dưỡng da làm đẹp cùng chúng mình nha!
▹▹ https://bit.ly/2TFd7t4

Phuongtrinh Nguyen

C oi e muốn hỏi mình sẽ theo combo của c vậy ban ngay mình cần thoa kcn loại gì thì hợp ah.Da e da khô mong c tk giúp e nha

Nga Lê

Tay cô bị tàng nhang có tẩy được ko shop

Thanh nha

Thích nhất video này của chị quá

Muối tắm này kết hợp với dầu em bé xài mịn lắm luôn ý . Kiếm cái hủ bỏ muối và dầu cùng 1 lúc xong xài dần từ từ nè . Thử đi mọi người ơi

Trung Nguyễn

dưỡng trắng thì nên mua của chị này z a l ô ( O 3 8 – 8 6 – O 8 3 3 3 ) là ra s h o p t & n đó dùng da trắng hồng không bắt nắng tuyệt lắm

Trinh Nguyễn

dưỡng trắng thì nên mua của chị này z a l ô ( O 3 8 – 8 6 – O 8 3 3 3 ) là ra s h o p t & n đó dùng da trắng hồng không bắt nắng tuyệt lắm

Trang Thu

dưỡng trắng thì nên mua của chị này z a l ô ( O 3 8 – 8 6 – O 8 3 3 3 ) là ra s h o p t & n đó dùng da trắng hồng không bắt nắng tuyệt lắm

Trân Hồ

dưỡng trắng thì nên mua của chị này z a l ô ( O 3 8 – 8 6 – O 8 3 3 3 ) là ra s h o p t & n đó dùng da trắng hồng không bắt nắng tuyệt lắm

Trân Trần

dưỡng trắng thì nên mua của chị này z a l ô ( O 3 8 – 8 6 – O 8 3 3 3 ) là ra s h o p t & n đó dùng da trắng hồng không bắt nắng tuyệt lắm

Tho huynh duc

chị ơi em chưa bao giờ xài vaseline cả, lông tay, lông chân em cũng hơi dài vậy xài Vaseline có bị mọc lông dài lên ko ạ ???

Sung Sam

15 tuổi xài được k chị

Thu ngân Phạm võ

Bạn nào dùng hatomugi rồi cho em xin cảm nhận ạ

thủy hoàng

C ơi em trộn muối tắm với sữa tắm hatomugi thì bị vón cục, làm sao để k bị vón cục vậy ạ, mong c rep

Baetrix Cao

Dưỡngg trắng da thì những vết thâm do muỗi đốt trên da của mình có mờ đi không ạ ??

Van Luong

Hatomugi không mọc lông đk mng

Mây Như

Chị ơi mấy tuổi thì mới áp dụng được phương pháp này ạ

Anh Van

hay

Thu Nguyễn

dưỡng trắng thì nên mua của chị này z a l ô ( O 3 8 – 8 6 – O 8 3 3 3 ) là ra s h o p t & n đó dùng da trắng hồng không bắt nắng tuyệt lắm

Trân Hồ

dưỡng trắng thì nên mua của chị này lên g g gõ m y pha m t n là ra w e b của chị ấy .em mua đó xài nhờ đó trắng đẹp hết mụn hết thâm tới giờ

Trungヅ

mình cũng dưỡng trắng nhiều nơi thấy được mỗi chị này là ook thôi lên f b gõ sakura beauty my pham noi dia nhat chinh hang là ra s h o p t & n đó dùng da trắng hồng không bắt nắng tuyệt lắm

Hoa Anh Đào Trần

Dònn vaseline có chống nắng mà s chị sd cả sáng và tối v ạ ??

Bảo Châu

Các sp này có làm sạch ko ạ hay chỉ làm trắng thôi chị? Các sp này sử dụng cho tuổi dạy thì đk cj?

Minh Thanh Huỳnh

Cho em hỏi vào buổi sáng vd như trước khi đi học em tắm xong rồi thoa 1 lớp kem Snow White sau đó rửa lại với nước rồi dùng sữa dưỡng thể chống nắng Hatomugi rồi đi học thì có được kh ạ ?

Thu hương Lê thị

Chị em muốn mua làm sao mua được

Ngọc Hoàn

Dùng hằng ngày luôn ạ?

Tuyết1 Nguyễn

Nên dùng snow white hơn hay sữa dưỡng thể có chống nắng hơn ạ

Chu Pika

Chị ơi em là trai nhưng muốn dùng sữa tắm hatomugi liệu có trắng dc ko chị

Ánh Nguyễn

Minh su dung muoi tam a bonne spa white c salt duoc k chi

Thanhxuan Tran

Chị oi .em đã có sữa dưỡng thể Vaseline x50 chồng nắng rồi.minh còn cần mua gì nữa hả chị

Quỳnh Như

13t sài đc hong chị?

Đạt Nguyễn

Vd rất hữu ích luôn ý đúng mùa hè lun

Trinh Bùi

Chị ơi vaseline em có sài mà bị ngứa thì em có thể thay vaseline bằng sp nào ạ vì da e nhạy cảm