GIVEAWAY – Những Món SKINCARE KHIẾN TRINH TỐN TIỀN GẦN ĐÂY – Recent Skincare Favorite | Kemtrinamda.vn👉 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝗠𝗨𝗔 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗛𝗔̃𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠

Voucher 40K cho đơn 266K (khi mua trên App)
𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐕𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 : ▹▹ [

🌟𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐨 𝐡𝐨́𝐚 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐞 𝐋𝐚𝐮𝐝𝐞𝐫 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐞+ 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐢-𝐀𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐂𝐫𝐞̀𝐦𝐞 𝟕𝟓𝐦𝐥 (𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐒𝐏 𝟗 𝐦𝐨́𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ ~𝟖𝐭𝐫)
▹▹

🌟 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐞 𝐋𝐚𝐮𝐝𝐞𝐫 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐨 𝐑𝐚𝐩𝐢𝐝 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐅𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝟑 + 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 (𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐒𝐏 𝟒 𝐦𝐨́𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ ~𝟔𝐭𝐫)
▹▹

🌟𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐄𝐮𝐜𝐞𝐫𝐢𝐧 𝐀𝐈 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝟒𝟎𝐦𝐥 + 𝐆𝐞𝐥 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐏𝐫𝐨 𝐀𝐜𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟎𝐦𝐥
Giảm còn 653k + voucher giảm 60k + tặng bộ minisize
▹▹

🌟𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐄𝐮𝐜𝐞𝐫𝐢𝐧 𝐀𝐈 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝟒𝟎𝐦𝐥 + 𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐌𝐀𝐓𝐓 𝐅𝐥𝐮𝐢𝐝 𝟓𝟎𝐦𝐥
Giảm còn 658k + voucher giảm 60k + tặng bộ minisize
▹▹

🌟𝐁𝐨̣̂ 𝟐 𝐦𝐨́𝐧: 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐨̃𝐢 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̀𝐮 𝐝𝐚 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐈𝐃: 𝐃𝐫𝐚𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐃𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧++ 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐔𝐧𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐓𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟐𝟓𝐦𝐥, 𝐓𝐀𝐃 𝟐𝟎𝟎𝐦𝐥
▹▹

🌟𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐭𝐭𝐨𝐥 𝟏𝐋
▹▹
#Lazada66 #Antamshoptainha
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🌟🌟Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐲̃ 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧
▹▹
▹▹
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝 Tham gia group chia sẻ bí quyết dưỡng da làm đẹp cùng chúng mình nha!
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
𝐆𝐈𝐕𝐄𝐀𝐖𝐀𝐘
Giải thưởng: 01 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐁𝐮̣𝐢 – 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐌𝐢̣𝐧 𝐌𝐚̀𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟓𝟎𝐦𝐥 dành cho 01 bạn may mắn nhất
Thể lệ:
B1: Đăng ký kênh Youtube Trinh Meow
B2: Comment chủ đề video tiếp theo bạn muốn Trinh làm

Người trúng giải sẽ được công bố vào ngày 15/06. Trinh sẽ reply trực tiếp bạn trúng giải ở phần bình luận nhé
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝 𝐂𝐚́𝐜 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐞𝐨𝐰
🌟”Bóc phốt” 𝐓𝐎𝐏 𝟕 KEM DƯỠNG SÁNG DA TRỊ MỤN BÁN CHẠY NHẤT 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄 – Dành Cho MỌI LOẠI DA Mùa Hè
▹▹

🌟Bóc phốt” 𝐓𝐎𝐏 𝟓 KEM CHỐNG NẮNG BÌNH DÂN BÁN CHẠY NHẤT 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄
▹▹

🌟SỰ THẬT VỀ BHA OBAGI & PAULA’S CHOICE – TRỊ MỤN ẨN MỤN ĐẦU ĐEN CỰC MẠNH?!
▹▹

🌟 “Bóc phốt” 𝐓𝐎𝐏 𝟓 KEM DƯỠNG TRẮNG BODY BÁN CHẠY NHẤT SHOPEE
▹▹

🌟 Các Bước Trị MỤN ẨN, MỤN ĐẦU ĐEN, LỖ CHÂN LÔNG TO – Tại Nhà ĐƠN GIẢN & HIỆU QUẢ
▹▹

🌟Sự Thật Về THE ORDINARY NIACINAMIDE 10% ZINC 1% TRỊ MỤN?! – Công Dụng THẬT của NIACINAMIDE
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💋 MEOW DÙNG SON GÌ TRONG VIDEO NÀY

🌟Son

▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
👜 MEOW THƯỜNG MUA MỸ PHẨM Ở ĐÂU
🌟 Tại Việt Nam
▹▹
▹▹ shorturl.at/aMT58
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🎥 MEOW QUAY BẰNG MÁY GÌ
╰ Fujifim XT4
▹▹
▹▹ shorturl.at/rszEH
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
📱MEOW DÙNG ĐIỆN THOẠI GÌ
Iphone 11 Pro Max 256GB
▹▹
▹▹ shorturl.at/lvAV5

⌚MEOW DÙNG ĐỒNG HỒ GÌ
Apple Watch Series 5
▹▹
▹▹ shorturl.at/lvAV5
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
MEOW DÙNG NHỮNG CÔNG CỤ GÌ ĐỂ QUẢN LÝ & NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
🌟 Học kiến thức mới mỗi ngày
Link đăng ký nhận 2 tháng miễn phí dùng thử
▹▹

🌟Ghi chú tất tần tật mọi thứ trên đời
Link đăng ký tại đây để nhận $10
▹▹

🌟Quản lý công việc cá nhân và nhóm:
Link đăng ký free:
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
📩 CONTACT ME
▹▹▹ Email: petite.meow.257@gmail.com
▹▹▹ Facebook: trinhmeow.vlogger
▹▹▹ Instagram: trinhmeow.vlogger
▹▹▹ Tiktok: trinhmeow.vloggerBài viết được tổng hợp bởi Kemtrinamda.vn | Xem thêm các video review mỹ phẩm, chăm sóc da….khác tại đây: https://kemtrinamda.vn/review/

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trinh Meow

👉 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝗠𝗨𝗔 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗛𝗔̃𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠

Voucher 40K cho đơn 266K (khi mua trên App)
𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐕𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 : ▹▹ [https://lzd.co/3phZ0se](https://lzd.co/3phZ0se)

🌟𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐨 𝐡𝐨́𝐚 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐞 𝐋𝐚𝐮𝐝𝐞𝐫 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐞+ 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐢-𝐀𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐂𝐫𝐞̀𝐦𝐞 𝟕𝟓𝐦𝐥 (𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐒𝐏 𝟗 𝐦𝐨́𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ ~𝟖𝐭𝐫)
▹▹ https://lzd.co/3phJ4Xe

🌟 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐞 𝐋𝐚𝐮𝐝𝐞𝐫 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐨 𝐑𝐚𝐩𝐢𝐝 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐅𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝟑 + 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 (𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐒𝐏 𝟒 𝐦𝐨́𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ ~𝟔𝐭𝐫)
▹▹ https://lzd.co/2SMaisF

🌟𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐄𝐮𝐜𝐞𝐫𝐢𝐧 𝐀𝐈 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝟒𝟎𝐦𝐥 + 𝐆𝐞𝐥 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐏𝐫𝐨 𝐀𝐜𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟎𝐦𝐥
Giảm còn 653k + voucher giảm 60k + tặng bộ minisize
▹▹ https://lzd.co/3vN6J48

🌟𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐄𝐮𝐜𝐞𝐫𝐢𝐧 𝐀𝐈 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝟒𝟎𝐦𝐥 + 𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐌𝐀𝐓𝐓 𝐅𝐥𝐮𝐢𝐝 𝟓𝟎𝐦𝐥
Giảm còn 658k + voucher giảm 60k + tặng bộ minisize
▹▹ https://lzd.co/3wYxIdj

🌟𝐁𝐨̣̂ 𝟐 𝐦𝐨́𝐧: 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐨̃𝐢 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̀𝐮 𝐝𝐚 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐈𝐃: 𝐃𝐫𝐚𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐃𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧++ 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐔𝐧𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐓𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟐𝟓𝐦𝐥, 𝐓𝐀𝐃 𝟐𝟎𝟎𝐦𝐥
▹▹ https://bit.ly/3z9j3xM

🌟𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐭𝐭𝐨𝐥 𝟏𝐋
▹▹ https://lzd.co/2ST1a5q
#Lazada66 #Antamshoptainha
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🌟🌟Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐲̃ 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧
▹▹ http://meowbeautyshop.store/shopee
▹▹ https://bit.ly/2SVRCXi
▹▹ https://meowbeautyshop.com

Mùi bodymist ạ

Quan Le Tran Di

Chj làm về chủ đề sản phẩm dưỡng tóc đi ạ🙆❤

Trinh Meow

Mọi người ơi chị đã rep người trúng giải rùi, bạn nào chưa may mắn thì đừng bùn chị Meow nha❤️

Thanh Đang

Chị làm video chị mụn đầu đen ở mũi với 2 má đi ạ

Nhi Vân

Chị làm chủ đề những sp chăm sóc da tuổi dậy thì đi ạ

Kino Surytanki

Mong chị làm dưỡng da cho da dầu mụn ạ

kimyll

Mặt nạ hnb đi cj iu ơiiiii

Mai Võ

Chị làm về các sản phẩm trị đỏ da đi ạ

Trang Wuyn

Chị Trinh ơi sau chị làm về nhyngwx dưỡng da cho da mụn ik ạ

Anie🌼

Mong chị sẽ làm về loại tẩy tế bào chết môi ạ

Ngọc Đinh

Em muốn chị làm về thuốc trị sẹo và tẩy lông an toàn

Quỳnhhh Quỳnh

C ơi làm video để trị viêm nang lông hay là mụn cơ thể đi ạaaaa. Mùa hè hay bị lắm ạaa

Phạm Quỳnh Anh

Heluu c iu, video sau c làm về những món đồ "bất hủ" của bản thân khi đi du lịch và những món đồ k mua đi mua lại đi ạa <3

Na Na

Chị làm về tip chăm sóc tóc đi ạ 🥰

Thiên Ngọc

Chị làm về các loại mặt nạ nội địa đi ạ 😉

E đang muốn tập skincare nhưng mà điều kiện ko cho phép :((

Đỗ Thu Hằng

Chị làm chủ đề cách để luôn thơm trong ngày hè đi ạ <3 <3

BLINK FOREVER

Em mong chị sẽ làm video Vitamin C trị thâm sáng da ạ😘😘😘

Cá Viên Chiên

Chủ đề thì rất nhiều chủ đề e muốn c làm luôn ấy :(( nhưng e thích nhất là c làm về các dòng son dưỡng môi để môi đỡ thâm đi ạ. Môi e thâm nên e khá tự ti về điều này, nhưng mà môi e thâm từ nhỏ cơ chứ ko phải là do dùng mỹ phẩm đâu huhu!!! Em đang tìm các sp phù hợp, mong c tư vấn giúp em ạ, em cảm ơn c nhiều ❤️🥰
@baoan21207

đáng yêu

Chị làm video sinke tuổi dậy thì đi ạ

han truong

Những sản phẩm skincare phù hợp với tuổi dậy thì

Hy vọng e sẽ được xem video top những sản phẩm trị mụn hiệu quả từ chị ạ

NPT iQ

Chị ơi làm về chủ đề trị thâm môi nhé ạ

NPT iQ

Chị ơi làm về chủ đề trị thâm môi nhé ạ

NPT iQ

Chị ơi làm về chủ đề trị thâm môi nhé ạ

Thư Nguyễn Minh

Chị ơi làm vid về nước hoa chị yêu thích đi😇😇

Làm về dưỡng tóc đi ạ, thấy tóc chị đẹp nhìn kiểu bóng khoẻ lắm

Trang Huyen

Rất mong được 1 lần nhận quà từ chị 💝💝
Chị ơi chị làm video về mấy chai nước hoa body đi ạ 😊

Thy Nguyen

Chị làm về những kem chống nắng dành cho da đang treatment đi ạ

Emmie Jen

em mong muốn chị sản xuất thêm nhiều video vễ mỹ phẩm nội địa trung hơn nữa, đặc biệt là skincare ó <3 Mãi iu!

Tuấn Nguyễn

Mn ơi cho em hỏi lactic acid 5%+ ha của the ordinary kết hợp với niacinamide 5% lucenbase đc không ạ em da dầu mụn

Em thấy chị review rất có tâm nhưng ít được biết đến như các beauty blogger khác. Chúc chị ngày càng thành công và được biết đến nhiều hơn ạ ❤️ mong chị sẽ làm thêm clip về dưỡng và chăm sóc tóc ạ

Quỳnh Ngân

Chị review về các loại kem đánh răng và miếng dán trắng răng hay là các sản phẩm chăm sóc răng miệng đi ạ

Chị ơi chị làm về make up đi ạ!

Tâm Anh

Mong chị review về các scrub tẩy da chết đầu

Chị làm video về chăm sóc răng miệng đi ạ

Chị làm về skincare hè cho da dầu đi ạ:333

Fang Liebe

Em hi vọng chị sẽ làm về những sản phẩm kem chống nắng, phấn phủ kiềm dầu không nâng tone cho những bạn da ngăm bóng dầu như em ạ. Yêu chị nha

Nhi Nguyen

Chị ơi có thể chỉ cho e biết địa mà mua mỹ phẩm uy tín chính hãng ạ …e k biết mua

Mong c làm thêm nhiều video cho da dầu mụn ạ

Quỳnh Nguyễn

Video lần sau chị làm về các serum vitamin C đang hot hiện nay đi ạ

Ender Phạm

video sau chị làm về quà tặng nên tặng cho các chị, các mẹ đi ạ